Bijlagen

Bijlage 1 Maatschappelijke prestaties per gemeente

In 2017 is in totaal circa € 111,7 miljoen uitgegeven aan maatschappelijke prestaties. Op het vlak van betaalbaarheid worden de huren ten opzichte van de markt voor onze doelgroep extra laag gehouden. In onderstaande tabel een overzicht van de maatschappelijke bestedingen.

Maatschappelijke bestedingen (x € 1.000)

Maatschappelijke bestedingen (x € 1.000)
Nieuwbouw 13.733 18,1%
Woningverbetering 8.649 11,5%
Nul-op-meter 3.884 5,6%
Casco-onderhoud 19.209 26,0%
Leefbaarheid 3.750 5,5%
Huurkorting 62.444 33,3%
Totaal 111.668 100,0%

Huurkorting

Een belangrijk deel van het maatschappelijk budget is besteed aan huurkorting. Ten behoeve van de betaalbaarheid van de huurwoningen voor de doelgroepen van beleid, is minder huur gevraagd dan in de markt mogelijk was geweest. Deze huurkorting bedraagt op jaarbasis circa € 62,4 miljoen. Dit is een korting van 28 procent van de gereguleerde huur. In de gemeente Midden-Groningen is deze korting met 33 procent het hoogst, in Groningen met 23 procent het laagst.

Voor een goede vergelijking zijn in onderstaand figuur per gemeente de m²-prijzen in beeld gebracht.

Kwaliteit

In 2017 is  € 31,7 miljoen geïnvesteerd in de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad. We hebben 298 ingrijpende woningverbeteringen uitgevoerd en 40 nul-op-meter woningen opgeleverd. Daarnaast hebben we gepland onderhoud (zoals schilderwerk, installatieonderhoud en vervangen van kozijnen) uitgevoerd aan onze woningen.

Verdeling kwaliteitsmaatregelen

Beschikbaarheid

In 2017 hebben we 93 nieuwe huurwoningen opgeleverd, met een totale investering van € 13,7 miljoen.

In 2017 opgeleverde nieuwbouwprojecten x € 1

In 2017 opgeleverde nieuwbouwprojecten x € 1
Project Maatregel Omschrijving Gemeente Aantal (Extra) Energie- Type Totale
          huur label   kosten
R11.0041 Nieuwbouw Oosterhamriklaan Groningen 12 666 A EGW 2.014
R12.0015 Nieuwbouw Gorecht-West Hoogezand-Sappemeer 58 551 A EGW 7.845
R12.0005 Nieuwbouw De Houtmanstraat Hoogezand-Sappemeer 23 687 A++ EGW 3.874
R23.0009 Nul-op-de-meter Oude Bouw Emmen 6 0 A++ EGW 816
R21.0026 Nul-op-de-meter Pleiadenlaan fase 2 Groningen 24 * A++ MGW 2.031
R25.0008 Nul-op-de-meter Maarswold Stadskanaal 10 * A++ EGW 1.036
R25.0018 Verbetering West Indischekade Groningen 105 ** B MGW 1.888
R21.0030 Verbetering Cplx 145 blok 1, 2, 3, 5, 6 en 7 Groningen 192 0 B MGW 6.757
R35.0016 Verbetering Julianastraat Emmen 1 374 A EGW 4

* geen huurverhoging, bij mutatie maximale EPV, ** geen huurverhoging, bij mutatie wel huurverhoging                

Maatschappelijke prestaties

Maatschappelijke prestaties
Bedragen x € 1.000 Borger- Emmen Groningen Hoogezand- Slochteren Stads- Totaal
  Odoorn     Sappemeer   kanaal  
Samenstelling DAEB portefeuille              
Zelfstandige huurwoningen 1.114 9.241 6.804 3.326 1.104 3.857 25.446
Onzelfstandig wooneenheden 0 174 2.449 95 16 35 2.769
Intramuraal 0 68 201 28 24 0 321
Maatschappelijk onroerend goed 22 27 76 4 0 10 139
subtotaal verhuureenheden DAEB portefeuille 1.136 9.510 9.530 3.453 1.144 3.902 28.675
               
Samenstelling niet-DAEB portefeuille              
Zelfstandige huurwoningen 26 243 611 45 20 140 1.085
Parkeervoorzieningen 0 1.167 1.595 216 26 369 3.373
Bedrijfsmatig onroerend goed 8 162 215 4 0 43 432
subtotaal verhuureenheden niet-DAEB portefeuille 34 1.572 2.421 265 46 552 4.890
               
Totaal verhuureenheden toegelaten instelling 1.170 11.082 11.951 3.718 1.190 4.454 33.565
               
Betaalbaarheid              
Huurkorting (markthuur minus actuele huur) 3.205 23.089 14.763 9.226 3.078 9.083 62.444
               
Kwaliteit ( = verbetering en onderhoud)              
Woningverbetering 0 4 8.645 0 0 0 8.649
Nul-op-meter 0 816 2.031 0 0 1.036 3.884
Casco-onderhoud 257 7.931 6.314 1.493 581 2.633 19.209
Saldo 257 8.751 16.990 1.493 581 3.669 31.741
               
Eengezinswoning 0 0 2.014 11.719 0 0 13.733
Nultredenwoning 0 0 0 0 0 0 0
Maatschappelijk vastgoed 0 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 2.014 11.719 0 0 13.733
               
Leefbaarheid              
Woonmaatschappelijk werk 14 80 33 110 0 9 247
Aanleg en onderhoud kleinschalige infrastructuur 0 30 28 97 0 25 179
Schoon, heel, veilig ‑0 301 246 158 ‑0 216 922
Personele inzet 89 828 778 268 93 346 2.401
Saldo 103 1.239 1.085 632 93 596 3.750
               
Ontruimingen              
Aangezegd vanwege huurachterstand 14 55 52 20 13 16 170
               
Ontruimingen vanwege huurachterstand 3 8 25 8 2 5 51
Ontruimingen vanwege overlast 0 3 3 0 0 0 6
Ontruimingen vanwege hennep/drugs 0 3 8 1 0 2 14
Totaal 3 14 36 9 2 7 71
               
Huisvesting statushouders              
Taakstelling in personen 23 144 73 39 36 68 383
Gerealiseerd in personen 31 143 65 59 32 97 427
Beschikbaar gestelde woningen 8 71 38 13 10 26 166
               
Volkshuisvestelijke prestaties (woongelegenheden)              
Aantal opgeleverde koopwoningen 0 0 13 0 0 0 13
Aantal opgeleverde huurwoningen 0 0 12 81 0 0 93
Aangekochte woning 0 0 1 0 0 0 1
Gerealiseerde verbeteringen (vanaf € 20.000) 0 1 297 0 0 0 298
Gerealiseerde nul-op-de-meter (stroomversnelling) 0 6 24 0 0 10 40
Toegevoegd d.m.v. transformatie 0 0 0 0 0 0 0
Verkochte zelfstandige woningen 1 19 27 5 2 0 54
Verkochte onzelfstandige woningen 0 0 14 0 0 0 14
Gesloopte zelfstandige woningen 12 16 2 26 0 32 88
Gesloopte onzelfstandige woningen 0 0 311 0 0 0 311
               
Volkshuisvestelijke prestaties (niet-woongelegenheden)              
Aantal verkocht 0 3 8 3 2 0 16
Aantal gesloopt 0 0 1 0 0 0 1